top of page

פעילות עמותת ארכיון גולדה מאיר למען השבת החטופים

עודכן: 17 ביוני


עמותת ארכיון גולדה מאיר ברביבים העמותה פועלת באופן רצוף למען החזרת החטופים.


הזדהות עם חטופי ניר עוז

כל מוצאי שבת ברחבה בכרמי גת, שם חברי ניר עוז מתגוררים באופן זמני.


פעילות ברביבים למען השבת החטופים

הכנת סמל גדול על גבי מתקן מברזל, עליו משפחות מהקיבוץ חיברו סרטים צהובים. נתלה בשער הקיבוץ ב-8 במאי.


פעילות עם התיכונים בנגב למען החטופיםコメント


bottom of page