top of page

גולדה אשת המעשה: ממשרד העבודה ועד ראשות הממשלה

קטע מתוך הספר "גולדה האחרת" מהדורה שנייה 2024, יגאל צחור. הוצאה פרטית.


 


...כדי להכיר את אישיותה ופועלה של גולדה חשוב לציין את פעילותה הציבורית והפוליטית לאורך השנים. גולדה, גם בימיה הקשים, התגעגעה לתפקיד שמלאה כשרת העבודה. שבע השנים שבהן הייתה שרת עבודה, בשנות ה-50 של המאה הקודמת, היו השנים הטובות בחייה.

בכל יום יצרה נדבך נוסף למען הציבור במדינה בראשית שנותיה. מדינה ששלשה את אוכלוסייתה.

קלטה את שורדי השואה באירופה, את בני העלייה ההמונית מתימן ,עיראק וצפון אפריקה ויהודים שעלו

לארץ מארבע כנפות תבל, כדי ליישב מדינה יהודית שזה עתה קמה.

קליטת העלייה ההמונית חייבה לחוקק חוקים שיגנו על העובדים, להקים מפעלי תעשייה ברחבי הארץ,

בנגב ובגליל. גולדה הקימה את המוסד לביטוח לאומי, כדי לאפשר לכלל האוכלוסייה ביטחון כלכלי

מינימלי. הפעולות הללו אפשרו לעולים החדשים קיום הוגן בכל מקום בו בנו את ביתם בדימונה, ירוחם,

אופקים, נתיבות, קריית שמונה, טבריה ועפולה...

 

...גולדה חשה את מצוקתם של העולים, אך התנגדה להצעות לווסת את קצב העלייה לארץ ולהגביל אותה רק בהתאם לכושר הקליטה הכלכלי. על כך נהגה לומר: "המדינה הציונית חייבת לאפשר לכל יהודי

להגיע למולדת שהוקמה זה עתה".

במרץ 1969 החליט מרכז המפלגה למנות את גולדה מאיר לתפקיד ראש הממשלה.

גולדה הייתה בת 71, לא בריאה, ובארבע השנים שלפני מינויה לא מילאה תפקיד ביצועי כחברת ממשלה. המינוי אושר וגולדה נבחרה כראשת הממשלה הרביעית של מדינת ישראל....

 

...גולדה נבחרה בשנה שבה כבר התחוללה מלחמת התשה בעיקר בתעלת סואץ, ומדי שבוע התקיימו

לוויות של לוחמים שנפלו. כשנחתם הסכם הפסקת אש בתעלת סואץ, בחסות הממשל האמריקאי,

נראה היה שהארץ שקטה ממלחמות. ממשלת הליכוד הלאומי התפרקה, בגין ומפלגתו גח"ל עזבו את

הממשלה באוגוסט 1970 בשל התנגדותם להסכם עם מצרים.

גולדה האמינה שהסכם הפסקת האש עם מצרים יכול לקדם תהליך שלום בהמשך הדרך. האופק נראה

רחוק, כי המעורבות של ברית המועצות, בעיקר באספקת מומחים ונשק מתקדם, הגבירה את הסכנה

בגבול ישראל מצרים. אך ההסכם הפסיק לאלתר את מחיר הדמים הכבד שישראל שילמה בעת ההתשה. נראה היה שמדינת ישראל תכנס לתקופת רגיעה ממושכת, והמנהיגים יתפנו לעסוק בנושאים חברתיים, ובתוכם צמצום הפערים בחברה הישראלית...


גולדה האחרת

Comments


bottom of page